Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις συναντήσεις διαβούλευσης που οργανώνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Environment “Ένταξη των φθαρμένων ελαστικών στον κύκλο ζωής ασφαλτομιγμάτων”.

Η εφαρμοζόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει έρευνα τόσο βιβλιογραφική, όσο εργαστηριακή αλλά και πεδίου, όπως επίσης και την κατασκευή ενός πιλοτικού δρόμου προκειμένου να πιστοποιηθεί ο καινοτόμος και εφαρμόσιμος χαρακτήρας της μεθοδολογίας και να διερευνηθούν συγκεκριμένοι τρόποι για την ευρείας κλίμακας αξιοποίηση των φθαρμένων ελαστικών σε κατασκευαστικά έργα.

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένη μεθοδολογία ένταξης των φθαρμένων ελαστικών στον κύκλο ζωής ασφαλτομιγμάτων, ενώ παράλληλα υλοποιείτε σχετικό φόρουμ διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως στην Ελλάδα.

 

Εναρκτήρια Συνάντηση

1η Συνάντηση Διαβούλευσης

2η Συνάντηση Διαβούλευσης

3η Συνάντηση Διαβούλευσης

4η Συνάντηση Διαβούλευσης

5η Συνάντηση Διαβούλευσης

 

 

Επίσκεψη στην Ιταλία

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-FORUM

ROADTIRE

© 2010 ROADTIRE - LIFE09/ENV/GR/000304

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.