ΟΜΑΔΕς –ΣΤΟΧΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται και θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο είναι οι παρακάτω:

 

· Τοπικές αρχές: θα προσκληθούν στις συναντήσεις διαβούλευσης μέσω της Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (KEΔE).

· Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ENAE).

· Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και όλα τα εθνικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων και στρατηγικών που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από αυτό το Υπουργείο. Το υπουργείο θα παρέχει πληροφορίες και για τη Εθνική θέση σε  ό, τι αφορά τη διαχείριση φθαρμένων ελαστικών και πώς θα υλοποιηθεί.

· Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

· Την Ecoelastika S.A. η οποία αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών σε εφαρμογή του νόμου 2939/2001 και του ΠΔ 109/2004.

· Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

· Πανελλήνια Ένωση Πολιτικών Μηχανικών.

· Τσιμεντοβιομηχανίες.

· Μονάδες μηχανικής επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών .

· Εταιρείες που χρησιμοποιούν τεμαχισμένο ή τριμμένο (ή ενδεχομένως αποβουλκανισμένο) φθαρμένο ελαστικό ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μετακαταναλωτικών προϊόντων ελαστικού.

· Κοινό: Η ενημέρωση κι η ευαισθητοποίηση τόσο των απλών πολιτών όσο και των φορέων που λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή των φθαρμένων ελαστικών.

ROADTIRE

© 2010 ROADTIRE - LIFE09/ENV/GR/000304

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.